Development Center

Development Center

Jedną z nowocześniejszych technik oceny poziomu kompetencji osób zatrudnionych jest Development Center. poza tym, że pozwala zweryfikować obszary mocnych i słabych stron pojedynczych pracowników, ale również zespołów bądź grup. jest to pomocne w nakreślaniu ścieżki kariery zawodowej. Przeważnie jest przeprowadzany przez firmę zewnętrzną. Polega on na tym, że osoby prowadzące obserwują działania osób zatrudnionych podczas wykonywania opracowanych odpowiednio zadań. z reguły czas trwania to 1 do 3 dni. wszystkie przedsiębiorstwo stosujące Development Center ma swoje własne zestawy zadań, mające zbadać różne kompetencje.

Polecamy

  • botox łódź